top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Văn bản pháp quy

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

03 tháng 05, 2021

Số VB: 27/2012/NĐ-CP

Ngày VB: 06/4/2012

Nội dung: Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nguồn: