top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

top những nhà cái uy tín nhất thế giới & sự kiện

Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của sinh viên

03 tháng 05, 2021

THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của sinh viên

Căn cứ Kế hoạch và Tiến độ đào tạo năm học 2015 - 2016, để đảm bảo cho sinh viên vui xuân, đón tết được vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Nhà trường đề nghị các đơn vị quản lý sinh viên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tới toàn thể sinh viên, cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 23 tháng chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 09 tháng giêng năm Bính Thân).

2. Xây dựng kế hoạch, phổ biến, quán triệt cho sinh viên trong thời gian nghỉ tết chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện quy định đảm bảo về ANTT, ATGT, PCCC,…; thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký cam kết tại văn bản số 32/ĐHCNVT ngày 13/01/2016 của Hiệu nhà trường về vệc ký cam kết thực hiện các quy định đảm bảo ANTT.

3. Đôn đốc sinh viên nộp các khoản tiền đúng thời gian quy định tại Thông báo số 182/TB-ĐHCNVT, ngày 11/12/2015 về việc thu tiền tài liệu học tập phục vụ học kỳ II năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 và Thông báo số 183/TB-ĐHCNVT ngày 11/12/2015 về việc thu học phí hệ chính quy năm học 2015-2016.

4. Sau khi lên tết các đơn vị chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường điểm danh, kiểm tra sĩ số các lớp thuộc phạm vi quản lý. Tổng hợp, thống kê số liệu sinh viên nghỉ học, lên tết muộn theo từng lớp gửi về phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên  trước 16h ngày 22/02/2016 để báo cáo Ban Giám hiệu.

Đề nghị các ông (bà) Trưởng khoa, Trưởng phòng Tuyển sinh và QHVDN phổ biến nội dung Thông báo này tới cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.