top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

top những nhà cái uy tín nhất thế giới khoa học công nghệ

TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

21 tháng 12, 2023 Ban biên tập nhà trường

Ngày 20/12/2023, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp TrườngNghiên cứu hoàn thiện quy trình tách chiết và khảo sát hoạt tính sinh học của tinh dầu kinh giới (Elsholtzia cristata Wild) trồng ở tỉnh Phú Thọ, ứng dụng làm hương liệu nến thơm”.

 Đề tài đã tập trung nghiên với mục tiêu: Hoàn thiện được quy trình tách chiết tinh dầu kinh giới (Elsholtzia cristata Wild); Xác định  được thành phần hóa học, hoạt tính sinh học  của tinh dầu kinh giới (Elsholtzia cristata Wild) trồng ở tỉnh Phú Thọ; Ứng dụng làm hương liệu nến thơm. Nội dung chính: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết tinh dầu cây Kinh giới trồng ở Tỉnh Phú Thọ: thời gian, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu....; Hoàn thiện quy trình tách chiết tinh dầu cây Kinh giới; Xác định  thành phần hóa học, hoạt tính sinh học  của tinh dầu cây Kinh giới; Ứng dụng sản xuất thử nghiệm nến thơ

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học nói chung và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói  riêng. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.