top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

top những nhà cái uy tín nhất thế giới khoa học công nghệ

PGS.TS Trần Thị Hằng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

21 tháng 12, 2023 Ban biên tập nhà trường

Ngày 19/12/2023, PGS.TS Trần Thị Hằng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp TrườngNghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất tinh dầu lá và nụ vối trồng tại Phú Thọ ứng dụng trong sản xuất cao lá vối và nụ vối”.

Đề tài đã tập trung nghiên với mục tiêu: Hoàn thiện được quy trình chiết xuất tinh dầu lá vối và nụ vối; Hoàn thiện quy trình sản xuất cao lá vối và nụ vối; Tạo ra được sản phẩm tinh dầu lá vối và nụ vối có hoạt tính oxy hóa, sản phẩm cao lá vối và nụ vối đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung chính: phân tích thành phần hóa học cơ bản có trong lá vối và nụ vối; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất tinh dầu lá vối; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất tinh dầu nụ vối; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất cao nụ vối;  Đánh giá chất lượng sản phẩm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học nói chung và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói  riêng. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.