top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

top những nhà cái uy tín nhất thế giới khoa học công nghệ

Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023

29 tháng 11, 2023 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 29/11/2023, Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức buổi seminar đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài: Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì do Th.S Đỗ Thị Thu Huyền làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong bộ môn.

Th.S Đỗ Thị Thu Huyền đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung đề tài bao gồm: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đánh giá được việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin, chỉ ra những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tính thực tiễn trong giảng dạy Triết học Mác - Lênin tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế giảng dạy của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý thẳng thắn để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài.