top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ ba, 28 tháng 11, 2023 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Sự kiện này được mở cho: Tất cả mọi người
  • Miễn phí

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 top những nhà cái uy tín nhất thế giới

28 tháng 11, 2023 Ban biên tập nhà trường

Ngày 27/11/2023, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Nhà trường.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, có PGS.TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD; ThS. Phùng Văn Trường – CB Hỗ trợ.

Về phía đoàn Đánh giá ngoài, có sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn ĐGN; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký đoàn ĐGN.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì có sự hiện diện của TS. Vũ Đức Bình – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trần Thị Hằng- Phó Hiệu trường Nhà trường; Cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng tự đánh giá, Trưởng ban Thư ký, trưởng các Nhóm chuyên trách, Trưởng các đơn vị trong Trường.

Phát biểu tại phiên làm việc, TS. Vũ Đức Bình – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Hoạt động kiểm định chất lượng luôn được Nhà trường xác định là hoạt động quan trọng, then chốt để Trường xem xét lại toàn bộ hoạt động một cách hệ thống nhằm điều chỉnh các hoạt động của trường theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp theo chương trình, PGS.TS. Trần Thị Hằng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu tóm tắt quá trình tự đánh giá CSGD chu kỳ 2; các vấn đề cải tiến chất lượng giáo dục sau quá trình tự đánh giá.

PGS.TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần đoàn khảo sát.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn ĐGN ghi nhận những nỗ lực của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá ngoài. Mặt khác, cũng chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký đoàn ĐGN, đại diện Đoàn ĐGN Báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu đơn vị cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Hoạt động khảo sát sơ bộ kết thúc bằng lễ ký Biên bản khảo sát sơ bộ giữa Đoàn đánh giá ngoài và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì