top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ sáu, 29 tháng 09, 2023 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Sự kiện này được mở cho: Tất cả mọi người
  • Miễn phí

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Lãnh đạo Nhà trường

29 tháng 09, 2023 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 29/9/2023, tại cơ sở Việt Trì, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã  tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Lãnh đạo Nhà trường.

Đến dự Hội nghị, về phía Huyện ủy Lâm Thao có sự hiện diện của đồng chí Hoàng Thị Thủy – Phó ban tổ chức Huyện ủy.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì có sự tham dự,  TS. Lê Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Vũ Đức Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, PGS. TS Trần Thị Hằng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng các thành viên Hội đồng trường, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và các trưởng đơn vị trong trường.

Tại Hội nghị, TS. Lê Thanh Tâm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo Quy định số 96- QĐ/TWW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 17- KH/BCSĐ ngày 16/8/2023 của Ban cán sự Đảng bộ Công thương ban hành kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý tại Bộ Công thương. Trong đó nhấn mạnh về nguyên tắc và nội dung lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm, việc công khai và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm.

Hội nghị được tổ chức dựa theo nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng dầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định, giúp hoàn thiện hơn công tác quản lý Nhà trường trong thời gian tới. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai thông báo đến các đại biểu ghi phiếu tín nhiệm và được tổng hợp báo cáo Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công thương, Đảng ủy và Hội đồng trường theo quy định.

Các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường và  Phó Hiệu trưởng Nhà trường trong buổi lấy phiếu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Thay mặt cho các cán bộ lãnh đạo Trường được lấy phiếu tín nhiệm, TS. Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cảm ơn tình cảm của các thầy cô dành cho lãnh đạo Nhà trường qua Hội nghị lần này. TS Lê Thanh Tâm bày tỏ: “Với kết quả nhận được, đây chính là động lực giúp chúng tôi trong thời gian tới cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công thương giao phó cũng như những nhiệm vụ của Hội đồng Trường, Đảng ủy Nhà trường”. Đồng thời, Thầy cũng mong muốn các thầy cô chia sẻ, đồng hành với các công việc của lãnh đạo Nhà trường để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2023.