top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu

Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt trì là cơ sở tương đương cấp huyện, trực thuộc tỉnh Đoàn Phú Thọ. Trong những năm gân đây Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt trì đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng Đoàn viên và chất lượng, nhiều năm liên tục Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được tỉnh đoàn Phú Thọ công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm hiện nay Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trực tiếp quản lý 05 liên chi đoàn và 01 chi đoàn cơ quan, chi đoàn sinh viên hiện đang sinh hoạt tại  2 cơ sở, cơ sở 1 đặt tại xã Tiên Kiên – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ, cơ sở 2 đặt tại phường Tiên Cát – thành Phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

Các Liên chi đoàn Khoa, chi đoàn thuộc sự quản lý trực tiếp từ Đoàn Trường:

1.Liên chi Đoàn Khoa Điện

2.Liên chi Đoàn Khoa  Hoá học

3.Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin – Ngoại ngữ

4.Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế

5.Liên chi Đoàn Khoa Cơ Khí.

6.Chi đoàn Cơ quan.

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ XXXV (nhiệm kỳ 2019 – 2022) đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – HOẠT ĐỘNG

 1. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Việt trì – Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. – Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên. – Phối hợp với các phòng ban, Khoa tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên. – Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội,  tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
 2. Các hoạt động chính của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Việt trì – Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai trong Đoàn viên thanh niên học tập các nghị quyết của Đoàn, Đảng, 6 bài học chính trị của Đoàn. Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Đoàn viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung. Một số hoạt động: Các buổi nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

– Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học:

Mục đích: Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối để cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Một số hoạt động: Tổ chức các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học được tổ chức thường kỳ…

– Tổ chức các hoạt động văn thể:

Mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động văn thể, thể thao giúp cho Đoàn viên, thanh niên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.

Một số hoạt động: Giải bóng chuyền học sinh, sinh viên; giải Cầu lông, bóng bàn  sinh viên hàng năm, Hội thi tiếng hát HSSV, Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên hàng năm, Hội thi Sinh viên thanh lịch, hội trại truyền thồng 2 năm một lần.

– Triển khai các hoạt động xã hội – tình nguyện

Mục đích: Nâng cao ý thức của Đoàn viên, thanh niên đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Một số hoạt động: Chương trình Tiếp sức mùa thi hàng năm chương trình “Tình nguyện tại chỗ”…

– Công tác phát triển Đảng:

Công tác phát triển Đảng luôn được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì coi trọng.

Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong BCH Đoàn trường:

1. Đồng chí Lê Xuân Đông – Bí thư Đoàn trường

 Chủ trì các công việc của Thường Trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường. Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ 35, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ (Nhiệm kỳ 2017– 2022), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X (Nhiệm kỳ 2017– 2022), các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên và Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

 Liên hệ, làm việc với Tỉnh đoàn, Đảng ủy – Ban Giám hiệu, về công tác cán bộ, các chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào sinh viên trường.

– Chủ trì Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn trường quyết định những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo thẩm quyền của Ban Thường vụ, Thường trực.

 Quyết định lịch hoạt động của Đoàn trường, quyết định cho phép vắng họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đối với cán bộ các Ban, Bộ phận trực thuộc Đoàn trường và các vấn đề quan trọng khi cần thiết.

– Quyết định các hoạt động tài chính và phương án mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn của Đoàn trường. Phê duyệt định hướng phân bổ kinh phí ngân sách hàng năm của Đoàn trường.

 Phụ trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của LCĐ khoa Điện và phụ trách công tác Hội Sinh viên và phong trào sinh viên Nhà trường.

–  Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại

* Trong từng nội dung cụ thể, đồng chí Bí thư Đoàn trường có thể xem xét ủy quyền cho đồng chí Phó Bí thư phụ trách.

2. Đ/c Nguyễn Văn Thịnh – Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra:

 Điều hành hoạt động hàng ngày của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Chấp hành Đoàn trường

 Phụ trách các hoạt động kinh tế, tài chính. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chương trình, hoạt động, mua sắm trang thiết bị, quyết toán kinh phí ngân sách theo chương trình năm và theo phân công của Bí thư.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường các nội dung và giải pháp chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổ chức cơ sở Đoàn, công tác đoàn viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cán bộ; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác tập hợp thanh niên.

 Chỉ đạo các Liên Chi đoàn, Ban, Bộ phân Đoàn trường thực hiện các nội dung theo phân công của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường về công tác xây dựng Đoàn.

– Ký ban hành các văn bản trong lĩnh vực xây dựng Đoàn (triển khai trong hệ thống Đoàn), các văn bản liên quan lĩnh vực phụ trách triển khai trong hệ thống Đoàn trên cơ sở thống nhất của Thường trực Đoàn trường hoặc theo phân công của đồng chí Bí thư Đoàn trường. Được ủy quyền ký các quyết định chuẩn y, văn bản cho ý kiến về nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành Đoàn khoa, Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Câu lạc bộ và Chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường.

– Phụ trách Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Văn phòng Đoàn trường, Đội thanh niên tình nguyện nhà trường.

– Phụ trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của LCĐ khoa Kinh tế,LCĐ  LCĐ khoa CNTT -NN tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên theo chương trình năm.

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Trà, Phó Bí thư thường trực Đoàn trường, Trưởng Ban học tập và NCKH.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường các nội dung và giải pháp chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục và các hoạt động liên quan đến phong trào sinh viên trường.

– Ký ban hành các văn bản trong lĩnh vực công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các văn bản liên quan lĩnh vực phụ trách triển khai trong hệ thống Đoàn trên cơ sở thống nhất của Thường trực Đoàn trường hoặc theo phân công của đồng chí Bí thư Đoàn trường. Ký xét duyệt kinh phí hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực công tác giáo dục và theo sự phân công ký xét duyệt kinh phí của Bí thư.

– Chỉ đạo các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn, Ban, Bộ phân Đoàn trường thực hiện các nội dung theo phân công của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường về công tác giáo dục, học tập, phong trào.

– Phụ trách tài chính, thủ quĩ của BCH Đoàn trường.

– Phụ trách Ban học tập, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ nhà khoa học trẻ.

– Phụ trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của LCĐ khoa Hóa học, khoa Cơ khí, tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên theo chương trình năm.

– Giúp đồng chí Bí thư giải quyết mọi công việc khi đồng chí Bí thư đi vắng và được Bí thư ủy quyền

4. Đồng chí Nguyễn Thị Linh – Uỷ viên BTV Đoàn trường.

–  Phối hợp thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao của Đoàn trường.

–  Phụ trách Viết tin, đăng bài về các hoạt động của Đoàn trường

–  Phụ trách  công tác truyền thông tại cơ sở Việt Trì.

–  Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công

5. Đồng chí Lê Tất Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ và thể thao

–  Phụ trách công tác văn phòng.

–  Phụ trách công tác chế độ chính sách, pháp luật, đời sống, thăm hỏi động viên ĐVTN khi gặp khó khăn. 

– Phụ trách công tác tuyên truyền, truyền thông, lưu trữ thông tin về các hoạt động của đoàn trường

–  Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền – Uỷ viên BCH Đoàn trường

 –  Phối hợp với đồng chí Nguyễn Duy Toàn phụ trách LCĐ khoa Hóa học.

–  Phụ trách viết tin, đăng bài và báo cáo hoạt động các tháng, quí về BCH Tỉnh đoàn và Nhà trường.

–   Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.            

7. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng – UV BCH Đoàn trường.

–  Phụ trách đội SVTN cơ sở Lâm Thao và phụ trách LCĐ khoa Cơ khí

–  Phụ trách hoạt động thể dục, thể thao của đoàn trường

–  Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công

8. Đồng chí Đào Minh Sang – UV BCH Đoàn trường

– Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, lưu trữ thông tin, viết bài, đăng tin các hoạt động … của Đoàn trường.

– Phối hợp với đồng chí Nguyễn Trường An phụ trách đội tình nguyện cơ sở Việt Trì.

– Phụ trách công tác phát triển Đảng trong sinh viên trong khoa CN Thông tin – Ngoại ngữ

–  Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công

9. Đồng chí Nguyễn Trường An – UV BCH Đoàn trường

– Phụ trách LCĐ khoa Kinh tế

– Tổ chức và thực hiện các hoạt động văn nghệ, thể thao ở cơ sở Việt Trì.

– Phụ trách đội tình nguyện cơ sở Việt Trì

– Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

10. Đồng chí Chu Thế Toàn – Ủy viên BCH Đoàn trường

– Tổ chức thực hiện các hoạt động của LCĐ khoa Cơ khí.

– Là thành viên Ban văn nghệ, thể thao. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thể thao.

 Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

11. Đồng chí Đỗ Thị Huyền Linh – Ủy viên BCH Đoàn trường.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động của LCĐ khoa Hóa học.

– Là thành viên ban học tập, NCKH. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của ban.

 Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

12. Đồng chí Hoàng Anh Sơn – Ủy viên BCH Đoàn trường

– Tổ chức thực hiện các hoạt động của LCĐ khoa Hóa học.

– Là thành viên Ban văn nghệ, thể thao. Thực hiện nhiệm vụ do ban phân công.

– Phụ trách công tác truyền thông tại cơ sở Lâm Thao.

 Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

13. Đồng chí Hoàng Văn Hiếu – Ủy viên BCH Đoàn trường

– Tổ chức thực hiện các hoạt động của LCĐ khoa Điện.

– Là thành viên Ban văn nghệ, thể thao. Thực hiện nhiệm vụ do ban phân công.

– Phối hợp thực hiện  công tác truyền thông tại cơ sở Lâm Thao.

 Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

14. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Ủy viên BCH Đoàn trường

– Tổ chức thực hiện các hoạt động của LCĐ khoa CNTT-NN.

– Là thành viên Ban văn nghệ, thể thao. Thực hiện nhiệm vụ do ban phân công.

– Phối hợp thực hiện  công tác truyền thông tại cơ sở Việt Trì.

 – Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

15. Đông chí Đỗ Hoài Ngọc – Ủy viên BCH Đoàn trường

– Tổ chức thực hiện các hoạt động của LCĐ khoa Hóa học.

– Là thành viên Ban văn nghệ, thể thao, và ban học tập , NCKH. Thực hiện nhiệm vụ do ban phân công.

– Phụ trách công tác văn phòng.

 Làm những công việc khác do Đ/c Bí thư phân công.

Liên hệ công tác:

VP Đoàn – Phòng 106 Nhà 2 tầng

Đ/c Lê Xuân Đông – Bí thư Đoàn trường

Email: [email protected]

 

Thành lập năm 1956

Đào tạo

 • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

 • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
 • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
 • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
 • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
 • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
 • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
 • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

 • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
 • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế