top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu

STT

Tên đơn vị

Quản lý phòng

1

 

ĐT: (0210) 3829 820

Email: [email protected]

Liên hệ: Phòng 103 nhà N1

 

Trưởng phòng:

Th.S Trương Minh Chính

Phó phòng:

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

Trưởng trạm Y tế:

Nguyễn Thanh Hoàn

2

 

ĐT: (0210) 6574 785

Email: [email protected]

Liên hệ: Phòng 105-106 nhà N1

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Thị Vân An
TS. Đặng Ngọc Định

5

 

ĐT: (0210) 3830 300

Email: [email protected]

Liên hệ: Phòng 103 nhà N1

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Phó phòng:

ThS. Hoàng Thị Liên

 

6

 

Email:

[email protected]

[email protected]

ĐT: (0210) 3830227 - (0210) 3827305 - (0210) 3848636

Liên hệ:

Phòng 109 nhà C3 (7 tầng) 

Phòng 104 nhà N4

Phó phòng – phụ trách phòng:

ThS. Phạm Thái Hưng

Phó phòng:

ThS. Đào Thị Lan

ThS. Trần Thị Thu Hà

 

7

Email: [email protected]

ĐT: (0210) 3829 247

Liên hệ: Phòng 108 nhà N1

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó phòng:

Nguyễn Văn Trúc

 

8

Email: [email protected]

ĐT: (0210) 3 829 247

Liên hệ: Phòng 109-110 nhà 2 tầng

Phòng 106 nhà N4

 

Phó phòng – Phụ trách phòng:
ThS. Nguyễn Hữu Hải

Phó phòng:

TS. Mạc Đình Thiết

Thành lập năm 1956

Đào tạo

  • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

  • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
  • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
  • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế