top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Đảng ủy Nhà trường

Thông báo số: 05-TB/ĐU ngày 04/8/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng uỷ tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng Bộ.

18 tháng 08, 2023

Thông báo số: 05-TB/ĐU ngày 04/8/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng uỷ tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng Bộ.